Végelszámolás buktatói

Végelszámolás buktatói

Sok ügyfél keresi fel irodánkat, miután többszöri nekifutásra sem tudják befejezni az egyszerűsített végelszámolást és a vállalkozásuknál újra és újra el kell kezdeni az eljárást. A legtöbb cégvezető nem is érti, hogy mi történik. Szerintük a könyvelő nem ad megfelelő tájékoztatást az ügymenetről és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál is hiába próbálják megtudni, hogy miért nem szűnik meg végre a cég. A probléma az esetek többségében az alábbi okokra vezethető vissza; Nem a megfelelő szakemberrel végeztetik a feladatot, vagy úgy gondolják a cégek vezetői, hogy a könyvelőjüknek kell ezt a feladatot ellátni. Ezért nem is hajlandóak megfizetni a sokrétű, különös…

Egyszerűsített végelszámolás lépésről lépésre

Egyszerűsített végelszámolás lépésről lépésre

Egy cég végelszámolását le lehet folytatni egyszerűsített módon is, amennyiben a törvényi feltételek fennállnak. Ez az eljárás valóban egyszerű módja egy cég megszüntetésének, a többi lehetőséghez képest. Sokan még mindig nem tudják, hogy céget alapítani Magyarországon viszonylag gyorsan és könnyen lehet, de a megszüntetés még abban az esetben is hosszú és összetett folyamat amikor valós gazdasági tevékenység végzésére valamely okból nem került sor, vagy minimális bevételt realizált a vállalkozás. Célszerű ezt a munkát szakemberrel végeztetni, mert sok problémával és idővel jár még egy gyakorlott könyvelő számára is, de előfordulhatnak olyan esetek, amikor pl. anyagi okok miatt a cégvezetés már nem…

Ingatlan bérbeadása és egyéb ingatlan hasznosítási szabályok

Ingatlan bérbeadása és egyéb ingatlan hasznosítási szabályok

2017. A magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelmével kapcsolatosan a Személyi Jövedelemadóról szóló (továbbiakban Szja tv. – 1995. évi CXVII. tv.) törvény rendelkezik, mely szerint az ebből a tevékenységből származó jövedelem az összevont adóalap részeként, önálló tevékenységből származó jövedelemként adózik. A fizetendő adó mértéke; 15 %. Lakóingatlan tartós jellegű bérbeadása esetén elsőként azt kell meghatároznunk, hogy ezt a bérbeadási tevékenységet milyen minőségben végezzük, mivel ez meghatározza az adózás formáját is. Ezen tevékenység végezhető egyéni vállalkozóként vagy magánszemélyként, ahol újra döntenünk kell, hogy adószámos magánszemélyként vagy bejelentkezési kötelezettség nélküliként (adószám nélkül) végezzük a bérbeadást. Az egyéni vállalkozókra speciális szabályként vonatkozik, hogy nem…

Személygépkocsikra vonatkozó költségelszámolás

Személygépkocsikra vonatkozó költségelszámolás

A munkába járás költségtérítése. A gépjárművek hivatali, üzleti célú használatával kapcsolatos kiadások a Személyi Jövedelemadóról (továbbiakban Szja tv.) szóló törvény alapján elismert költségek. A költség elszámolásánál azonban figyelembe kell venni, hogy a magánszemély milyen jogviszony alapján használja az adott járművet. Elsőként azt kell tisztázni, hogy mi minősül hivatali vagy üzleti utazásnak. A törvény értelmében – a kifizető jövedelemszerző tevékenységével összefüggő feladatok ellátása érdekében szükséges utazások, főként a kiküldetések, vagy más munkáltatónál történő munkavégzés miatti utazások még abban az esetben is, ha a munkaszerződésben nem került feltüntetésre ezen foglalkoztatás, – országgyűlési képviselő, polgármester, önkormányzati képviselők utazása, ha az a tisztségével összefüggő…

Cash Flow készítése és elemzése

Cash Flow készítése és elemzése

Azok a vállalkozások, melyek éves beszámoló készítésére kötelezettek, a Számviteli törvény 7. melléklete alapján el kell, hogy készítsék a cash flow kimutatást is, amely a kiegészítő melléklet kötelező része. A cash flow jelentése = készpénzáramlás, mely a pénzeszközök változását mutatja az adott vállalkozásnál, függetlenül az eladásoktól és a költségektől. Megítélésem szerint ez a legfontosabb jelentés, mert megmutatja azt, hogy mennyi pénz áramlott be és ki a vállalkozásnál adott időszakra vetítve. Kizárólag a pénz mozgását követi, ellentétben pl. az eredménykimutatással, ahol olyan tételeket is figyelembe kell venni, melyek függetlenek a pénz áramlásától, mint például az amortizáció elszámolása, hiszen itt ténylegesen nem…

Magáncsőd

Magáncsőd

2017. nov. 21. Eljárás a természetes személyek adósságrendezési eljárásával kapcsolatban. (2017) Lényege: olyan jogi keret biztosítása az adósoknak, melynek során tartozásait rendezni tudja, a hitelezőjével ill. a hitelezőivel megállapodást köthet. A devizahiteles adósok megsegítése érdekében – 2015. szeptember 1-én – hatályba lépett a 2015. évi CV. törvény (továbbiakban Magáncsőd törvény), mely a természetes személyek adósságrendezését hivatott szolgálni. Ide kell sorolni az egyéni vállalkozók és az őstermelők csődvédelmét is. A természetes személyek adósságrendezési eljárásával kapcsolatban a részletes tájékoztatót a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának honlapján lehet megtalálni. ( http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem ) Magáncsőd eljárást azonban csak akkor lehet kezdeményezni, ha a kérelmező…

Cégautó adó

Cégautó adó

A központi költségvetést illető adóbevétel, melyet a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. (Gjt.) IV. fejezete szabályoz. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által vezetett (továbbiakban KEKKH) országos jármű nyilvántartásban szereplő személygépkocsikra vonatkozóan kell megállapítani. Főszabály szerint önadózással, negyedévente fizetendő. A naptári év minden hónapjára meg kell fizetni, amelyben fennáll az adókötelezettség. Megállapítása alatt értendő az adómegállapítás, adóbevallás és az adó befizetésének a kötelezettsége (önadózás). Benyújtása az adóhatóság által rendszeresített 1701-es nyomtatványon történik, negyedévet követő hónap 20. napjáig, és ugyaneddig kell megfizetni az adót is. Kivételt képez az örökléssel szerzett személygépkocsi, itt a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésének negyedévét követően…

EKAER

EKAER

EKAER (Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer) Bevezetésének célja az áruk forgalmazásának átláthatósága és az emberi egészséget veszélyeztető élelmiszerek ellenőrizhetősége és persze az adóelkerülés megakadályozása volt. Az EKAER számot a feladást megelőzően az EKAER rendszer elektronikus felületén kell kérni, a fuvarozás megkezdése előtt és a megadott szám biztosítja a termék mozgásának követését. A szám egy fuvart azonosít, amely azonban állhat akár több termékből is. Fontos tudni, hogy a gépjármű egyszeri mozgása során feladott termék ugyanazon megrendelő részére, egy átvételi helyre való szállításához kapcsolódik. Az EKAER rendszer láthatóvá teszi belföldi fuvarozás esetén az adókötelezettségek teljesülését, esetleges hiányát. EKAER-szám igénylésének a menete Az…

Mikrovállalkozások kedvezménye

Mikrovállalkozások kedvezménye

A Társasági adóról és az osztalékadóról (Tao) szóló 1996. évi LXXXI. törvény mikrovállalkozások számára az alábbi kedvezményeket tartalmazza: Az adózás előtti eredményt csökkenti: A/ A még használatba nem vett – új – ingatlan, és a tárgyi eszközök közé sorolandó műszaki berendezések, gépek, járművek üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke, és az ingatlan bekerülési értékét növelő tárgyévi felújítás, bővítés, átalakítás értéke, és az immateriális javak közé sorolt és az adóévben állományba vett, de korábban még használatba nem vett szellemi termékek bekerülési értéke. A 2016. adóévben a levont összeg viszont nem haladhatja meg az adózás előtti eredmény összegét, és figyelembe kell…

KATA

KATA

A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket az ún Katv. tartalmazza. (2012. évi CXLVII. törvény) Alanyai lehetnek: – egyéni vállalkozó, egyéni cég – kizárólag magánszemély taggal rendelkező Betéti társaság, Kkt. Az adóalanyiság csak akkor jön létre, ha a kisadózó vállalkozás legalább egy kisadózót bejelentett. Nem választhatja az, akinek az adószámát az új adónem választásának bejelentését megelőző két éven belül törölte az adóhatóság, vagy adószáma jogerősen fel volt függesztve, valamint azon vállalkozások, melyek az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke, illetve a TEÁOR 2008 szerint 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből szereztek bevételt. Az adó mértéke: főállás esetén 50 ezer…