A vállalkozás a Cégbírósági bejegyzéssel megalakul és akár kezdheti is a tevékenységét, de előtte nagyon fontos feladatokat kell elvégezni. Tehát nem a cégalapítás a nehéz feladat, hanem azon döntések meghozatala, melyek a megalakulás után meghatározzák a fizetési kötelezettségeket ezáltal az elérhető nyereség mértékét is.

Miután megalakult a vállalkozás, és csak megkezdi a működését, már számtalan bejelentési kötelezettséget kell teljesítenie, melyhez mindenképpen szakember segítsége szükséges. Ezekre általában 15 napos határidő van, és komoly összegű szankciókra lehet számítani ezek közül akár csak egynek az elmulasztása esetében is. Mivel az adózással kapcsolatos szabályok külön szakma tárgyát képezik, általános az, hogy a cégalapítást végző ügyvédek, jogászok nem tudják megfelelő tanácsokkal ellátni Önt ezekkel kapcsolatban.

Az Ön vállalkozása semmiképpen ne kezdjen azzal, hogy az adóhivatal látókörébe kerül az esetleges mulasztások kapcsán. Irodánk minden kapcsolódó adminisztratív munkát elvégez a bejelentésekkel és indulással összefüggésben. Amennyiben a könyvviteli  munkákra is velünk szerződik, úgy ezeket a feladatokat teljesen ingyen végezzük el, sőt kompenzáljuk (levonjuk a munkadíjakból) a megfizetett ügyvédi költségét is. Amikor eldöntöttük, hogy vállalkozást alapítunk, nagyon fontos és jó időre meghatározó kérdésekről kell határozott állásfoglalást tennünk.

Az első és legfontosabb kérdés az, hogy milyen tevékenységet kívánunk végezni és azt milyen vállalkozási forma keretében kívánjuk végezni.

A legáltalánosabb az egyéni vállalkozás, a betéti társaság és a korlátolt felelősségű társaság létrehozása és választása.

Az egyéni vállalkozás a legegyszerűbben és legolcsóbban létrehozható forma. Itt a vállalkozó magánszemélynek minősül, és teljes vagyonával felel. Tudnunk kell azt is, hogy amennyiben tisztességesen végzi a feladatát és tisztában van az adózási kötelezettségeivel – szakképzett könyvelőre bízza a feladatokat – úgy nem kockáztatja a vagyonát. Az ügymenet az induláskor egyszerű, ügyfélkapus regisztrációs kódot kell kérnie valamely okmányirodánál majd  a kapott kóddal aktiválni kell a belépési rendszert, és közben felkeresni egy könyvelő irodát. Interneten keresztül elvégezhető a vállalkozás indítása és másnaptól már ténylegesen működhet is. Azt azonban tudni kell, hogy a megalakulás napjától adófizetési kötelezettség is jelentkezik. Amennyiben a választott tevékenység hatósági engedélyhez kötött (pl. egy büfé vagy fagyizó nyitása) úgy mindenképpen be kell szereznie azokat, és a tényleges működése csak ezek birtokában kezdhető meg, függetlenül az indulás napjától. Az egyéni vállalkozások meghatározott bevételi határig több kedvezményben részesülhetnek az adózás terén. Fontos szakembertől előzetes tanácsot kérni, hogy mely adózási forma a legcélszerűbb az adott tevékenységi körre vonatkozóan, átalányadózást vagy tételes adózási formát választani, esetleg az ún. KATA hatálya alá bejelentkezni. Itt számba kell venni azt, hogy milyen területen végzi a munkát, mennyi a várható (tervezett) árbevétele mert ennek alapján lehet a jó döntést meghozni. Üzleti tervet minden vállalkozó készít, ha máshogyan nem is, de gondolatban bizonyosan. Egy szakember segítségével viszont papíron, számadatokkal kísérve már sokkal egyértelműbben látható, hogy mit is szeretnénk és mik a realitások, hol voltunk túl optimisták a jövőnket, vállalkozásunkat illetően. A könyvelők, adótanácsadók teljesen más aspektusból látják ugyanazt a tevékenységet, Ők a jogszabályi és adózási környezetben helyezik el a vállalkozást, és ennek alapján tanácsolják valamely adózási formát.  Ennek a konzultációnak ugyan van néhány ezer forintos költsége, de egy jól megválasztott adózási forma esetén akár egy hónap alatt is megtérülhet ennek ára, nem beszélve arról, hogy amennyiben irodánkat bízzák meg a könyvelési feladatok ellátásával,  ez az összeg visszatérítésre is kerül.

A Betéti Társaság alapítása esetén tudnunk kell, hogy szankcionálás tekintetében a beltagra ugyanazon szabályok vonatkoznak mint az egyéni vállalkozókra, tehát teljes vagyonukkal felelnek a társaság kötelezettségeiért. Itt is az érvényesül, mint fent, hogy normális, általános ügyvitel mellett, szabályszerűen végzett tevékenység  és szakember által végzett könyvelés esetén itt sincs ténylegesen nagyobb kockázat, mint egy Kft-nél. Az adókedvezmények köre is hasonló, akár még a KATA hatálya alá is bejelentkezhet a vállalkozás. Ami viszont jelentős különbség, hogy nem kell befizetni (apportba adni) a három millió forintos induló tőkét, néhány ezer forint is elegendő az alapításkor.

Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.) alapítása történhet akár egy személy tulajdonos esetén is. Az alapító okirat megléte elengedhetetlen még az egy személyes Kft. esetén is. Mielőtt azonban az okiratot megszerkesztenénk és ügyvéddel ellenjegyeztetnénk, nagyon fontos ellenőrizni, hogy a választott cégnév nem foglalt-e már, mert ha igen, úgy a Cégbíróságon nem történik meg a bejegyzés, és újabb kört futhatunk feleslegesen. El kell azt is döntetnünk, hogy a vezető tisztségviselő ki legyen, és milyen jogviszonyban lássa el a feladatát. Választhatjuk, hogy alkalmazottként tevékenykedjen, ekkor azonban számolni kell a „fizetésével” és az azt terhelő járulékos költségekkel, de elláthatja a feladatát Megbízási jogviszonyban is, és akár „0” Ft-os jövedelemért, de itt csak akkor nem kell megfizetnünk a járulékokat, ha más vállalkozásnál  megfizetik utána a közterheket.

Fontos kérdés az induláskor, hogy hol legyen a vállalkozás székhelye. Amennyiben a saját tulajdonú ingatlanunk lesz bejegyezve, akkor csak egy tulajdoni lap csatolása szükséges, de ha ez bérelt ingatlanban van, úgy szükséges egy ún. bérbeadói nyilatkozat is. A székhely szolgáltatókra most külön nem térnék ki, mert véleményem szerint ez egy kakukk tojás. Amennyiben viszont a székhelyen nem történik központi ügyintézés (itt csak irattárolás, postai küldemények átvétele van) úgy be kell jelenteni azt is, hogy ez ténylegesen hol található.

Tudnunk kell, hogy a törvény által előírt tőke minimum befizetése hogyan fog történni, és annak esedékessége mikorra datálódik. A befizetés történhet teljes egészében apport átadásával is, melyet azonban a Cég rendelkezésére kell bocsájtanunk. Nagyon fontos momentum az apport piaci értéken való értékelése, ami lehet akár tárgyi eszköz, de lehet bármilyen vagyoni értékkel bíró jog, vagy dolog is. A felülértékelés tilalma viszont betartandó, minimum öt évig felel a társaság ezért.

Kétféle engedélyt különböztethetünk meg az alapítás kapcsán. Az egyik amikor a tevékenység külön hatósági engedélyhez kötött (pl étterem esetében). Itt ugyan megtörténik a Cégbírósági bejegyzése a vállalkozásnak, de a tevékenységet csak az engedélyek birtokában lehet megkezdeni, miközben a közterheket már a bejegyzést követő naptól fizetnünk kell. A másik esetben viszont az alapításhoz kapcsolódó engedély meglétét is vizsgálja a Cégbíróság, és a bejegyzés csak ennek birtokában lehetséges pl. pénzügyi szolgáltatások esetében.

A bejegyzéshez kapcsolódó kérdés az is, hogy a Kft. a nyomtatványon az áfa hatálya alá kíván-e tartozni, vagy az adómentességet választja.

És ekkor végre eljutottunk oda, hogy ha megoldottuk a fenti kérdéseket, benyújthatjuk a Cégbíróságra a bejegyzés iránti kérelmünket. Az egyablakos rendszernek köszönhetően egyszerűsített eljárás keretében  az aláírt és elektronikus úton benyújtott kérelmünk alapján pár órán belül bejegyzett céggel rendelkezhetünk.