Unión belüli szállítás esetén kinek a kötelezettsége megkérni az EKAER számot?

Amennyiben Magyarországról egy másik Uniós tagállamba visznek ki árut, vagy belföldi fuvarozás történik, abban az esetben az áru feladója kötelezett a bejelentés megtételére. Ezzel szemben a Címzettnek keletkezik bejelentési kötelezettsége akkor, ha az Európai Unió valamely tagállamából hoznak be bejelentés köteles árut Magyarországra.

Mikor van lehetőség, hogy mikrovállalkozásnak minősüljön a vállalkozásom, és az milyen kedvezményekkel jár?

Gyakori kérdésekAz a vállalkozás minősül Mikrovállalkozásnak, ahol az összes foglalkoztatotti létszám 10 fő alatt van, és az éves nettó árbevétele (vagy Mérlegfőösszege) maximum 2 millió euró. Az euróban meghatározott határértéket az MNB által megállapított, a vállalkozás üzleti évének lezárásakor (ez általában dec.31.) érvényes devizaárfolyamot kell alkalmazni. A társaságoknak a minősítés megváltozásával akkor kell számolniuk, ha a foglalkoztatotti létszám vagy a pénzügyi határérték éves szinten meghaladja a fenti határértéket két egymást követő beszámolási időszakban.

A Tao kedvezményekről, mely 2017-ben is változott, az aktualitások címszó alatt olvashat részletesen.

Mit jelent a speciális adózói kör fogalma, hogyan tartozhat egy vállalkozás ide?

Az Áfa törvény lehetőséget nyújt, hogy bizonyos adózók kedvezőbb elbírálás alá essenek meghatározott feltételek teljesülése esetén. Ez a „kedvezmény” az Uniós joggal is találkozik.

A speciális, vagy pontosabban különleges jogállású adózói körbe való tartozás különféle előnyökkel jár az adóalany számára. Azok lehetnek ebben a körben, akiknek az éves nettó árbevétele kisebb mint 10 ezer Euró (2,5 M Ft!) és egyébiránt

  • kizárólag Mezőgazdasági tevékenységet folytat
  • kizárólag adómentes tevékenységet folytat
  • alanyi adómentességes választott
  • az EVA (Egyszerűsített vállalkozói adó) szerinti adóalany
  • közösségi adószámmal rendelkező Nem Áfa alany

Az adóból mennyi adókedvezményt vehetek igénybe, ha arra egyébként jogosult vagyok pl. eszközhitellel kapcsolatban?

Minden esetben a befizetendő adó maximum 70 %-ig lehet adókedvezményt igénybe venni.

Mennyivel járok jobban ha Katásként nem az 50 ezer forintot, hanem a 75 ezer forintos adót fizetem meg?

Az ellátások alapja az 50 ezer forint megfizetése esetén 90 ezer forint, míg a 75 ezer forintnál ez 150 ezer forint. Valóban évi 300 ezer forint a különbség, de abban az esetben ha mondjuk keresőképtelenné válunk egy baleset miatt, ami bárkivel előfordulhat, nem mindegy, hogy mennyi táppénzt kapunk. És a Kata tv. hatálya alá tartozók esetében a 30 napon túli keresőképtelenség esetén nem kell megfizetnünk az adót, amíg nem kezdjük meg újra a munkát. Fontos kitétel, hogy a táppénz ideje alatt csak akkor végezhetjük a vállalkozási tevékenységet, ha másik kisadózó, vagy alkalmazott van bejelentve a vállalkozásba. Amennyiben azonban nincs olyan személy aki elvégezné a feladatokat, úgy tudnunk kell, hogy fizetnünk nem kell a kieső hónapokra, de az éves bevétel nagyságát is arányosan csökkentenünk kell a kieső hónapokkal. Ami a legfontosabb, de szerintem nem kap megfelelő publicitást, hogy csak a 75 ezer forint megfizetése esetén számít az egy év egy éves munkaviszonynak, míg az 50 ezer forint megfizetésével arányosan csökkentik a munkában töltött évet, éveket.

Mit tegyek, ha törölték az adószámomat, mert nem találtak a bejelentett székhelyemen, mert éppen másik városban dolgoztam? Egyéni vállalkozó vagyok az építőiparban. Van megoldás arra, hogy visszakapjam az adószámomat?

Abban az esetben, ha a határozat közlésétől számított 15 napos határidőn belül van, úgy fellebbezést kell benyújtania az illetékes hatósághoz. Amennyiben azonban ezen az időn túl jutott, úgy a céget megszűntnek nyilvánítja az adóhatóság.

A könyvelőm szerint nem vonható le a benzin áfája a vállalati személygépkocsi után. Valóban így van?

Igen, jól tájékoztatta Önt a könyvelője, mert az Áfa törvény értelmében a motorbenzin áfája nem vonható le, ha az akár még a vállalkozás érdekében felmerült kiadás is. Kivétel csak abban az esetben van, ha a megvásárolt üzemanyagot továbbszámlázzák, tehát igazoltan továbbértékesítési céllal szerezték be, valamint akkor vonható le az áfa összege ha azt K+F keretében technológiai fejlesztéshez használják fel, illetve még abban az esetben levonható az áfa, ha bizonyíthatóan legalább 90 %-ban anyagjellegű ráfordításként beépül az értékesítendő termék adóalapjába.

Adótartozás esetén joga van az adóhatóságnak az üzletben eszközöket lefoglalni és a kasszában lévő pénzt elvinni?

Igen, jogosult a végrehajtási eljárás keretén belül akár még az árukészletet is lefoglalni, bár ezt jellemzően nem alkalmazzák, de jegyzőkönyv felvétele mellett és a pénz átvételének igazolásával valóban joga van az adóhatósági végrehajtónak még a kasszában lévő pénzt is lefoglalni a tartozás rendezése vagy csökkentése érdekében. Természetesen ez jóváírásra kerül az adózó számláján vagy számláin. Azt is érdemes azonban tudni, hogy ennek a végrehajtásnak is költsége van, amely levonásra kerül a lefoglalt összegből mint végrehajtási költség. Általában ez 5 ezer forint, mely minden helyszíni foglalás alkalmával felszámításra kerül.

Igaz, hogy Kft alakításakor a kötelező 3 millió forint teljes mértékben állhat apportból?

Előfordulhat és jogszerű, ha az alapító okirat alapján a cégbejegyzést elfogadja a Cégbíróság. Felhívnám azonban a figyelmet arra, hogy az apportot mindenkor piaci értéken kell értékelni. Amennyiben felül- vagy éppen alulértékeljük az apportba adott eszközt, úgy számíthatunk arra, hogy ebből akár évek múlva is problémája lehet a vállalkozásnak.