A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket az ún Katv. tartalmazza. (2012. évi CXLVII. törvény)

Alanyai lehetnek: – egyéni vállalkozó, egyéni cég – kizárólag magánszemély taggal rendelkező Betéti társaság, Kkt.

Az adóalanyiság csak akkor jön létre, ha a kisadózó vállalkozás legalább egy kisadózót bejelentett.
Nem választhatja az, akinek az adószámát az új adónem választásának bejelentését megelőző két éven belül törölte az adóhatóság, vagy adószáma jogerősen fel volt függesztve, valamint azon vállalkozások, melyek az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke, illetve a TEÁOR 2008 szerint 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből szereztek bevételt.

Az adó mértéke: főállás esetén 50 ezer forint, de választható a 75 ezer forintos összeg is. Figyelni kell arra, hogy a bejelentés hónapjában, amikor a magasabb összeget választjuk, már ezt az összeget kell fizetnünk, de ha vissza akarunk térni az 50 ezer forint fizetésére, a bejelentés hónapjában még a magasabb összeget kell fizetnünk, és csak a következő hónaptól a bejelentett 50 ezer forintot. Nem főállás esetén a fizetendő adó mértéke 25 ezer forint, de fontos tudni, hogy a nem főállású kisadózó nem minősül biztosítottnak. Az ellátások alapja a havi 50 ezer forintos adó megfizetése esetén 90 ezer forint, a 75 ezer forint megfizetése esetén 150 ezer forint.

Teljesített közterhek:

A Kata megfizetésével az adózó mentesül:

  • vállalkozói Szja, vállalkozói osztalékalap, és átalányadó fizetése alól,
  • társasági adó alól,
  • Szja, járulékok, és Eho alól,
  • Szocho, szakképzési hozzájárulás megfizetése alól.

Megszűnés esetén az adóhatóság felé a megszerzett bevételekről bevallást kell benyújtani az év közbeni megszűnést követő 30 napon belül, egyébként tárgy évet követő február 25-ig, mely a 17KATA nyomtatványon teljesíthető.
A kibocsátott számlán mindig fel kell tüntetni, hogy „kisadózó”, mert elmulasztása esetén bírságra számíthatunk.

2017. évi változások.

Lerövidült az újra Kata hatálya alá tartozás választhatóságának az időszaka; 24 hónapról 12 hónapra. Az új szabályozás értelmében a megszűnés évében és az azt követő 12 hónapban nem választhatja az adózó a Kata alanyiságot.

Jelentősen megnőtt a bevételi összeghatár, 2017. január 1-től ez évi 12 Millió forintra változott az előző 6 M Ft-ról. Ez azonban teljes éves működés esetére vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 1 millió forintos árbevételt számolhatunk minden hónapra, de csak azokra a hónapokra, amelyben megfizettük az adót.

A KATA és az ÁFA alanyiság kapcsolata.

Itt tartom fontosnak megjegyezni azon eseteket, amikor a Katát választó adóalany az Áfa fizetésének vonatkozásában alanyi mentes. 2017. január 1-től már nem 6 millió forint az alanyi mentesség összeghatára, hanem 8 millió forint évente. Ha a vállalkozó a Kata adózási nem mellett az Áfa alanyiságot is választhatta, abban az esetben ha mind a két státuszát meg akarja tartani, a 8 millió Ft-os összeghatárt kell figyelembe vennie a bevételeinél, ellenkező esetben a Kata-alanyiságot nem, de az alanyi adómentes körbe való tartozását elveszíti, és a továbbiakban Áfa-fizetési kötelezettsége lesz.

12 Millió Ft-ot meghaladó árbevétel.

Amennyiben a kisadózó vállalkozás a naptári év minden hónapjára köteles a tételes adót megfizetni, akkor a vállalkozás bevételének naptári évben elért összegéből a 12 millió forintot meghaladó része után 40 százalékos mértékű adót kell fizetnie. Abban az esetben, ha a kisadózó vállalkozás nem köteles a naptári év minden hónapjára a tételes adót megfizetni, akkor a 40 százalékos mértékű adót a kisadózó vállalkozásnak a bevétele azon része után kell megfizetnie, amely meghaladja az adófizetési kötelezettséggel érintett hónapok és havi 1 millió forint szorzatát.
Tehát: ha pl a magánszemély t.év március 1-én jelentkezett be a Kata hatálya alá, és szept. 05-től okt. 10-ig keresőképtelen volt, és ezen időszakban 10 millió forintos árbevételt realizált, akkor a
10 millió – 9 millió = 1 millió forint után 400 ezer forintos adót még meg kell fizetnie. Amennyiben még alanyi mentes is volt, úgy az áfa vonatkozásában az 5,4 millió forintot meghaladó összeg felett áfa-fizetési kötelezettsége is keletkezik a túllépés hónapjában.