A könyvelő iroda teljes körű számviteli szolgáltatással áll ügyfelei rendelkezésére, Budapesten és vonzáskörzetében. Vállalunk részterületekre vonatkozó megbízást is, mindenkor a Megbízó igényeit szem előtt tartva.

Az árakat alacsonyan tudjuk tartani, mert a munkában résztvevők több területen is magasan képzett szakemberek, a feladatokat cégenként egy ember tartja kézben, így nem fordulhat elő, hogy nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal. Az alacsony ár viszont soha nem mehet a minőség rovására, mert alapkövetelmény a szakmánkban a precizitás, megbízhatóság és lojalitás a Megbízó felé. A titoktartási kötelezettség nálunk természetes, és nem csak elévülési időn belül.

A Teljes körű könyvelés keretében elvégzünk minden számvitellel kapcsolatos teendőt:

 • a kimenő és beérkező bizonylatok Számviteli törvény szerinti rögzítése,
 • pénztár és bankbizonylatok könyvelése,
 • tárgyi eszközök nyilvántartása,
 • tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása,
 • bérszámfejtés,
 • pénztárjelentés elkészítése,
 • házi pénztárral összefüggő feladatok,
 • munkaügyi nyilvántartás,
 • ki- és belépő dolgozók bejelentése a hatóság felé,
 • havi- negyedéves- éves bevallások elkészítése és benyújtása,
 • időszakos és éves mérleg,
 • éves beszámoló,
 • Iparűzési adó bevallás,
 • KSH-bejelentés/bevallás,
 • Kamarai adminisztráció,
 • Adó-tanácsadás,
 • szabadság nyilvántartás,
 • dolgozók táppénz számítása,
 • OEP bejelentés,
 • hatóság előtti képviselet,
 • Cégalapítás,
 • Végelszámolás, Felszámolás, Csődeljárás szükséges teendői,
 • Hitelek, kölcsönök, támogatások könyvelése,
 • Értékvesztések, Értékhelyesbítések könyvelése,
 • Számviteli Politika és Szabályzatok elkészítése,
 • Vezetői számvitel kialakítása,
 • Kontrolling, elemzések, értékelések,

és bármely feladatot, mellyel megbízónk munkáját segítjük pénzügyi és számviteli területen.

A munkát jogtiszta számítógépes programmal végezzük, a munkánkról számlát adunk, mely költségként elszámolható a Megbízó vállalkozásnál.

A Könyvelőknek a folyamatosan szigorodó jogszabályi környezetben kell teljesíteniük a feladatokat. A hatóságok, főként az adóhivatal nem ismeri a „bocsánat” szót. Ha hibát tár fel, következetesen bírságol, késedelmi pótlékot számít….. de mindenkor szankcionál. A legtöbb esetben még a Cég által feltárt hiba önellenőrzéssel történő javítása esetén is pótlékot kell fizetni.

Felelősséget vállalunk a munkánkért, így a mi hibánkból nem kerülhet hátrányba a vállalkozás.

Sajnálatos módon a könyvvezetést sokan nem kezelik a megfelelő helyen. Úgy gondolja sok kisebb vállalkozás tulajdonosa, hogy ez felesleges költség, csak a jogszabályok miatt van rá szükség, hiszen bevételt nem termel, csak pénzkidobás. A legtöbben úgy alakítanak vállalkozást, hogy a könyvelőhöz már csak a bejegyzett cégpapírokkal mennek. Pedig fontos lenne tudni, hogy még az ügyvéd előtt kellene felkeresniük egy adótanácsadót, de minimum mérlegképes könyvelőt, tájékozódni arról, hogy hogy milyen cégformát válasszanak, milyen lehetőségeik vannak az adózás terén. Többen gondolják úgy, hogy az internet korában már minden információt megkapnak online. Háát…..Rengeteg dolgot lehet olvasni a szembetegségekről a neten, de én inkább elmegyek az orvoshoz, mert féltem a szemem világát. Adott esetben ez jó időre behatárolja Őket, és nem egy olyan vállalkozás könyveit vezettem/vezetem, mely esetekben lényegesen kedvezőbb fizetési kötelezettségeik lehettek volna, ha előtte szakemberrel konzultálnak. A tanácsadásért fizetett díj többszörösét fizethetik meg egyetlen év alatt az adóhatóságnak. Váltani pedig ritkán lehet év közben! Ami jó a szomszéd kertész Katikának, nem biztos, hogy jó a villanyszerelő Jánosnak. De minél kisebb vállalkozásba kezd valaki, annál inkább rossz döntést hozhat, ha nem keres fel hozzáértő szakembert, még a megalakulás előtt. Ezek nem lényegtelen kérdések. Már az induláskor visszavethetik az eredményt, és ezáltal az áhított profitot.

Irodánk teljesen ingyenesen biztosítja az adótanácsadási szolgáltatást szerződött ügyfeleinek. És természetesen az induláskor, de a későbbiek folyamán is a Megbízó igénye szerint.

Nem csak azt tekintjük feladatunknak, hogy adatot rögzítsünk, hanem fontos és alapvető nálunk, hogy gondolkodunk. Partnerei kívánunk lenni a Megbízóinknak, mert hitünk, szakmaiságunk mellett jól felfogott érdekünk is, hogy az általunk könyvelt vállalkozások stabilan, hosszú távon működjenek, és elégedettek legyenek a munkánkkal.

Irodánkban lehetőség van arra, hogy online végezzük a könyvelést, akár saját, akár a Megbízó könyvelési programjával. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy igény esetén mind az irodánkban, mind pedig a Megbízó számítógépén egyszerre jelenik meg az általunk rögzített anyag. Amennyiben a bizonylatok őrzése a megbízó Cég irodájában kerül tárolásra, vagy Megbízónk ezt igényli, úgy heti egy-két napos munkát un. külső helyszínen is tudunk végezni, a könyvelt bizonylatokat rendszerezni, megfelelő formában lerakni, az igényelt információkat megadni, ill megkapni.

Néhányan úgy gondolják, hogy a könyvvitel nem egy bonyolult munka. Pedig ez egy komoly és nehéz szakma. Soha nem lehet hátradőlni, hogy én már mindent tudok. A változó jogszabályok tanulmányozása és értelmezése vm. azok megfelelő alkalmazása, az évenként kötelező továbbképzések, az elengedhetetlen szakmai tréningek nélkül ez a munka nem végezhető tisztességesen és precízen.

És, hogy mennyire fontos terület a gazdaság életében a könyvvitel, azt az alábbiakkal kívánom alátámasztani;

A könyvvezetés szó arra utal, hogy régen az adatokat könyvekben tartották nyilván. Ie. 3000-ben Egyiptomban már elkezdték használni a Tartozik-Követel fogalmakat, melyet az elszámolással foglalkozó írnokok feljegyzései rögzítettek. A híres Hammurapi törvényei között találjuk azt a jogszabályt, mely alapján a király ie. 2200 körül kötelezte a kereskedőket a kereskedelmi ügyleteik feljegyzésére. 795-ben Nagy Károly frank király törvényileg kötelezte a királyi kancelláriát, hogy formanyomtatványon év végi jelentést – zárlatot – készítsen minden királyi birtokról és uradalomról. Ez megfelel a mai vagyonbevallásnak. A kötelező mérleg elkészítését a Poroszok foglalták elsőként 1794-ben törvénybe, ahol már szankcionálták is ennek elmulasztását.

A mai számvitel kialakulása az 1950-es években indult fejlődésnek, mivel a vállalkozások terjeszkedése és összetettsége miatt a könyvvitel által nyújtott információs igény erőteljesen növekedett. A piac szereplői, a hitelezők, de még a tulajdonosok is a beszámolók által kaptak hiteles képet a gazdasági tevékenység eredményéről, a vagyoni helyzet alakulásáról. Ma már a döntéshozatalhoz és az ellenőrzéshez (szervezeti és hatósági) szorosan kapcsolódó szakterület.

Definiálva: „ A gazdasági események egy szabályozott folyamat során válnak a számviteli információs rendszer egységeivé, melyek a számviteli információ során válnak rendszerezett adatokká, majd pedig a beszámolóban megjelenve felhasználható információvá. „ (Deák, 2008)

A fentiekből kitűnik, hogy egy vállalkozás életében mennyire fontos szakterület a számvitel/könyvelés. Valóban nem termel közvetlenül árbevételt, sőt még kiadást is jelent. Viszont nélküle nem lehet megfelelni a szabályoknak, és a tulajdonosnak/cégvezetőnek is rengeteg információval szolgál. Ez viszont csak akkor igaz, ha a könyvelést megfelelően képzett, lelkiismeretes, munkáját szerető és tisztelő szakemberre bízza.

Mert az információ hatalom, ennek birtokában jelentős előnyhöz juthatunk, de hiánya elképesztő hátrányhoz is juttathatja a vállalkozást.