Mikrovállalkozások kedvezménye

Mikrovállalkozások kedvezménye

A Társasági adóról és az osztalékadóról (Tao) szóló 1996. évi LXXXI. törvény mikrovállalkozások számára az alábbi kedvezményeket tartalmazza: Az adózás előtti eredményt csökkenti: A/ A még használatba nem vett – új – ingatlan, és a tárgyi eszközök közé sorolandó műszaki berendezések, gépek, járművek üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke, és az ingatlan bekerülési értékét növelő tárgyévi felújítás, bővítés, átalakítás értéke, és az immateriális javak közé sorolt és az adóévben állományba vett, de korábban még használatba nem vett szellemi termékek bekerülési értéke. A 2016. adóévben a levont összeg viszont nem haladhatja meg az adózás előtti eredmény összegét, és figyelembe kell…