Cash Flow készítése és elemzése

Cash Flow készítése és elemzése

Azok a vállalkozások, melyek éves beszámoló készítésére kötelezettek, a Számviteli törvény 7. melléklete alapján el kell, hogy készítsék a cash flow kimutatást is, amely a kiegészítő melléklet kötelező része. A cash flow jelentése = készpénzáramlás, mely a pénzeszközök változását mutatja az adott vállalkozásnál, függetlenül az eladásoktól és a költségektől. Megítélésem szerint ez a legfontosabb jelentés, mert megmutatja azt, hogy mennyi pénz áramlott be és ki a vállalkozásnál adott időszakra vetítve. Kizárólag a pénz mozgását követi, ellentétben pl. az eredménykimutatással, ahol olyan tételeket is figyelembe kell venni, melyek függetlenek a pénz áramlásától, mint például az amortizáció elszámolása, hiszen itt ténylegesen nem…

Magáncsőd

Magáncsőd

2017. nov. 21. Eljárás a természetes személyek adósságrendezési eljárásával kapcsolatban. (2017) Lényege: olyan jogi keret biztosítása az adósoknak, melynek során tartozásait rendezni tudja, a hitelezőjével ill. a hitelezőivel megállapodást köthet. A devizahiteles adósok megsegítése érdekében – 2015. szeptember 1-én – hatályba lépett a 2015. évi CV. törvény (továbbiakban Magáncsőd törvény), mely a természetes személyek adósságrendezését hivatott szolgálni. Ide kell sorolni az egyéni vállalkozók és az őstermelők csődvédelmét is. A természetes személyek adósságrendezési eljárásával kapcsolatban a részletes tájékoztatót a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának honlapján lehet megtalálni. ( http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem ) Magáncsőd eljárást azonban csak akkor lehet kezdeményezni, ha a kérelmező…

EKAER

EKAER

EKAER (Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer) Bevezetésének célja az áruk forgalmazásának átláthatósága és az emberi egészséget veszélyeztető élelmiszerek ellenőrizhetősége és persze az adóelkerülés megakadályozása volt. Az EKAER számot a feladást megelőzően az EKAER rendszer elektronikus felületén kell kérni, a fuvarozás megkezdése előtt és a megadott szám biztosítja a termék mozgásának követését. A szám egy fuvart azonosít, amely azonban állhat akár több termékből is. Fontos tudni, hogy a gépjármű egyszeri mozgása során feladott termék ugyanazon megrendelő részére, egy átvételi helyre való szállításához kapcsolódik. Az EKAER rendszer láthatóvá teszi belföldi fuvarozás esetén az adókötelezettségek teljesülését, esetleges hiányát. EKAER-szám igénylésének a menete Az…

Mikrovállalkozások kedvezménye

Mikrovállalkozások kedvezménye

A Társasági adóról és az osztalékadóról (Tao) szóló 1996. évi LXXXI. törvény mikrovállalkozások számára az alábbi kedvezményeket tartalmazza: Az adózás előtti eredményt csökkenti: A/ A még használatba nem vett – új – ingatlan, és a tárgyi eszközök közé sorolandó műszaki berendezések, gépek, járművek üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke, és az ingatlan bekerülési értékét növelő tárgyévi felújítás, bővítés, átalakítás értéke, és az immateriális javak közé sorolt és az adóévben állományba vett, de korábban még használatba nem vett szellemi termékek bekerülési értéke. A 2016. adóévben a levont összeg viszont nem haladhatja meg az adózás előtti eredmény összegét, és figyelembe kell…