Sok ügyfél keresi fel irodánkat, miután többszöri nekifutásra sem tudják befejezni az egyszerűsített végelszámolást és a vállalkozásuknál újra és újra el kell kezdeni az eljárást. A legtöbb cégvezető nem is érti, hogy mi történik. Szerintük a könyvelő nem ad megfelelő tájékoztatást az ügymenetről és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál is hiába próbálják megtudni, hogy miért nem szűnik meg végre a cég.

Végelszámolás buktatói

A probléma az esetek többségében az alábbi okokra vezethető vissza;

  • Nem a megfelelő szakemberrel végeztetik a feladatot, vagy úgy gondolják a cégek vezetői, hogy a könyvelőjüknek kell ezt a feladatot ellátni. Ezért nem is hajlandóak megfizetni a sokrétű, különös figyelmet és szaktudást igénylő munka ellenértékét.
  • A cégvezetők szerint nincs könyvelendő számla, nincs bevétel, így már szinte munka sincs. Ezért ezt a korábbi könyvelőjüknek minimális összegért, vagy ingyen kell elvégeznie. Ez még abban az esetben is előfordul, amikor a cég a végelszámolás időszakában is végez tevékenységet, vagy éppen értékesíti a tárgyi eszközeit, béreli tovább az ingatlant melyben a tevékenységét végzi. Még nagyon sok olyan tényező lehet, melyek befolyásolják a könyvvezetési kötelezettséget ezáltal a beszámoló tartalmát.
  • A korábbi könyvelés során felmerült problémákat nem rendezik megfelelően a könyvekben, ezért hiánypótlásokra való felszólítások érkeznek. Ezek nem időben történő benyújtása „megakasztja”, vagy lezárja  a végelszámolási folyamatot.
  • A cégvezetők nem veszik figyelembe, hogy a határidők betartása elengedhetetlen, a végelszámolás során jogszabályok által meghatározott határidők vannak, melynek elmulasztása esetén akár újra visszahelyezik „élőbe” a céget. Így kezdhetik a végelszámolást megint, ezért fordulhat elő, hogy egy éven belül többször is állhat a cég végelszámolás alatt és aktív működő cégként is a közbenső időszakokban.
  • Sajnálatos módon nem csak a cégvezetőknél, de sok esetben látható, hogy valamilyen okból a könyvelőknél is jelentkeznek a fenti pontban felsorolt tényező vagy tényezők.
  • A végelszámolás megfelelő szakaszaiban már nem minden esetben a megszokott bevallásokat kell benyújtani, hanem a hatóság által meghatározott és megjelölt számú bevallásokat. Ezeket a megjelölt nyomtatványokon a megfelelő besorolási jelöléssel is el kell látni, amelynél nem lehet tévedni.
  • A NAV előírhat késedelmi pótlékot, bírságot…stb. melyek befizetésének hiányában nem adja ki a törlési engedélyt a Cégbíróság felé az adóhivatal.
  • Nem ritka az az eset, amikor a cég megszünteti a bankszámláját, mert költséget akar megtakarítani. Mivel a vállalkozásoknak törvényi kötelezettsége a bankszámla nyitása, ezért nem is indokolható ez a cselekedet. Hiszen a cég csak a Cégbíróság által kiadott törlés után szűnik meg, addig a számlavezetési kötelezettség fenn áll.
  • Sok cégnél a NAV által kiadott engedély esetében is megakad az eljárás, mert nem a törvény által előírt formában és nyomtatványon készítik el, vagy hiányosan adják be a Cégbíróság felé  szükséges dokumentumokat.
  • A Cégbíróság a fent leírtak esetében egyszer felszólítja az adózót a Cégkapun keresztül, de ha a megadott határidőben nem történik meg a hiánypótlás, vagy nem a felszólításban szereplő módon történik, úgy már ismételt felszólítást, értesítést nem küld a CB, hanem visszahelyezi „élőbe” a céget. Ennek eredményeként újra el kell kezdeni a végelszámolási eljárást, és előfordulhat az is, hogy akár egyetlen napra is újra aktívvá válik a cég. Ennek következményeként minden időszakot elkülönülten kell kezelni, így bevallásokkal, beszámolóval kell lezárni ezeket az elkülönült időszakokat.

A fent felsorolt esetek csak néhány kiemelt példa arra, hogy mennyi oka lehet annak, amiért nem tudják a cégek befejezni a végelszámolási eljárást. Nem a könyvelőt vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt kell hibáztatni a legtöbb esetben, hanem a cég vezetésének a megfelelő szakembert kell kiválasztania az eljárás lefolytatásához, és pontosan betartani  a jogszabályi előírások által meghatározott határidőket.

A Végelszámolás egy kedvező módja a vállalkozásunk befejezésének, de ez csak megfelelő feltételek megléte esetén megy gördülékenyen. Végelszámolást a cégek csak abban az esetben választhatnak, ha a vállalkozásnak nincsenek tartozásai sem a partnerei sem pedig a hatóságok felé, vagy a vállalkozás vagyona várhatóan fedezi ezeket a költségeket.

Az egyszerűsített végelszámolás  nagyon kedvező lehetőséget biztosít a vállalkozásoknak, mivel ebben az esetben lényegesen gyorsabban megszüntethető a cég. Itt viszont nem csak a megadott 150 napos határidőre kell figyelni, hanem a 150 napon belüli belső határidőkre is.

Evidens, hogy jogszerűen  rendezni szükséges mindent, ha  meg kívánunk szüntetni valamit. A magánéletben is természetes, hogy ha el kívánjuk adni az ingatlanunkat  azt csak úgy tehetjük meg, ha az azt terhelő adósságokat is rendezzük. Tudjuk, hogy a  jogszabályok által előírtak szerint csak ügyvéd készítheti el a szerződést, igazolnunk kell, hogy nincs pl. közüzemi tartozásunk, be kell szerezni az esetleges banki hitelünk aktuális egyenlegét, csatolnunk kell  a tulajdoni lapot, … és még sok-sok dokumentumot. Még egy autó adás-vétele is adminisztrációs feladatokkal és hiteles bizonylatolással történik, ezért nem lehet meglepő az sem, ha egy vállalkozás megszüntetése is komoly feladatokat igényel. Ennek elhatározása  csak az első – fontos – lépés, a cég végleges törléséhez azonban sok feladatot kell teljesítenie az adóalanynak, hogy a vállalkozását töröljék a rendszerből.