Munkaügyi nyilvántartás.

Mi levesszük az ezzel kapcsolatos gondokat a válláról.
Ennek keretében elvégezzük az ezzel kapcsolatos feladatokat:

  • dolgozók és vezetők munkabérének havi számfejtése,
  • munkaügyi nyilvántartás vezetése,
  • rendes és betegszabadság elszámolása, nyilvántartása,
  • munkaszerződések elkészítése,
  • munkaköri leírás összeállításához segítség nyújtása
  • egyéb feladatok

A bérszámfejtés a munkáltató feladata és kötelezettsége. Ez a feladat minden hónapban kötelezően elvégzendő, még abban az esetben is, ha a vállalkozó egyedüli tagja (és/vagy dolgozója) a cégének. Mindegy, hogy milyen jogviszonyban van bejelentve, havonta ki kell számolni a jövedelmét/munkabérét és bevallást is be kell nyújtania az adóhivatal felé, melynek alapján a hatóság nyilvántartja a kötelezettségeit, befizetéseit és esetleges tartozásait.

Nagyobb vállalkozásnál, ahol alkalmazottakat foglalkoztatnak, ezt az állandóan ismétlődő feladatot minden hónapban el kell végezni. Nem is beszélve arról, hogy ide tartoznak a béren kívüli juttatások (melyek köre 2017-től jelentősen szűkült), a cafetéria rendszer, az egyéb meghatározott juttatások, a rendes szabadság és a keresőképtelenséggel kapcsolatos ellátások számítása és hatóság felé való elszámolása, bejelentése. Sőt a fluktuáció (munkaerő ingadozása) következtében felmerülő feladatok, a betegszabadság vagy betegállomány miatt hó közben is szükséges elvégezni a jogszabályban előírt munkálatokat. A bérszámfejtő programok csak akkor működhetnek hibátlanul, ha az azt működtető személy tudja mikor és milyen adatot kell megadnia, milyen előírások szerint kell a munkát végrehajtani. A legfejlettebb bérprogram is akkor lehet tökéletes, ha az azt irányító ember pontosan és jól végzi a feladatát.

Összetett és precíz számításokat igénylő munkakör, a számvitel egy külön szakterülete. Annyira, hogy külön szakképesítést igényel, mely a Cég által alkalmazott bérszámfejtő kolléga munkabérében is megjelenik. És mivel az alkalmazott szakembernek nem csak a fizetését, de a bérét terhelő járulékokat is figyelembe kell venni – hiszen a munkáltatónak ezt is meg kell fizetnie, tehát költségként jelentkezik a cég eredményességében – ezért sokkal kedvezőbb a vállalkozás számára, ha ezt külső szakember végzi el, jelentősen kisebb összegért, mint ha azt saját alkalmazottal végeztetné. Nem is szólva arról, hogy a folyamatosan változó jogszabályi környezet hatására elengedhetetlenek a továbbképzések, mely idő és pénzigényes, ami szintén – nagy valószínűséggel – a munkáltatót terhelné. Ezeket a gondokat is levesszük a válláról, ha Irodánkat bízza meg a munkálatok elvégzésével. A gazdasági élet nehézségei, a piac telítettsége miatt ma már a legkisebb vállalkozástól kezdve a legnagyobbakig alapkövetelmény a költséghatékonyság szem előtt tartása, a bérszámfejtési munka kiszervezésével jelentős összeget takaríthat meg rövid és hosszú távon egyaránt.

Megbízónk igénye alapján a bérszámfejtéshez szorosan kapcsolódó munkaügyi nyilvántartás vezetését is elvégezzük. Nem csak a dolgozó bejelentését és kiléptetését, hanem a törvény által kötelezően előírt munkaszerződéseket is elkészítjük, segítséget nyújtunk a szintén kötelező, és a munkaszerződés mellékletét képező munkaköri leírás összeállításához. Kiszámítjuk és nyilvántartjuk a rendes és betegszabadságot. Elkészítjük a szükséges bevallásokat és azokat továbbítjuk a hatóságok felé. Szigorú szabályok határolják be, hogy a kilépő dolgozóval hogyan kell elszámolni, milyen igazolásokat kell átadni a dolgozónak, vagy éppen a tárgyévről milyen nyomtatványt kell kiállítani az alkalmazottaknak. Egyetlen munkáltatónak sem érdeke, főleg, hogy ráadásul adminisztratív hiányosságok miatt munkaügyi pert vegyen a nyakába.

Előfordulhat, hogy egy „rosszul bejelentett” munkavállaló miatt a cég fizetheti meg annak tartozásait, majd peres úton követelheti csak vissza. A belépéskor szükséges elkérni az előző munkáltató által kiállított ún. „adatlap a bírósági végzéssel megállapított tartási kötelezettségről” nyomtatványt is, mert ennek elmulasztása esetén az esetleges tartozást nem tudja levonni a dolgozótól. Ez pedig egyértelműen a munkáltató hibájának tudható be, hiszen tudnia kellett, vagy kellett volna a jogszabályi előírásokat. És ha bárki úgy gondolja, hogy ez nem fordulhat elő, az téved, mert csak ebben az évben több esetben kellett Megbízóink felé „vészcsengőt” nyomni, hogy figyeljenek, és intézkedjenek. Egyik esetben sem néhány fős vállalkozásról volt szó, hanem min. közepes vállalkozásokról. Amennyiben ez a hiba úgy fordul elő, hogy a vállalkozás alkalmazottja téved, úgy bizony a vállalkozást terheli a felelősség, mivel neki kell helytállni a tévedésekért a beosztottja helyett.

Irodánk a bérszámfejtést egy-két fős vállalkozás esetében nem számítja fel külön, ennek a munkadíja benne van a könyvelési költségben, a Megbízási díj összege tartalmazza. Több alkalmazottat foglalkoztató vállalkozásnál is lényegesen kevesebbet kell fizetni, mint ha csak külön a bérszámfejtésre szerződünk ügyfeleinkkel, de amennyiben csak erre a munkára kapunk megbízást, abban az esetben is kisebb összeget számítunk fel, mint az átlagos piaci ár.

Szerződés esetén Megbízónk „megspórolja” a bérügyintéző és a munkaügyi előadó munkabérének jelentős részét, de semmiképpen nem fizeti meg a jelentős összeget kitevő járulékos költségeket, és nem növeli a cég dolgozói létszámát sem, mely a vállalkozások jelentős részénél komoly szempont lehet. Mint köztudott, amennyiben az éves átlagos statisztikai állományi létszám – negyedévente számítva és fizetve az előleget – meghaladja a 25 főt, és nem alkalmaznak csökkentett munkaképességű munkaerőt, azaz a vállalkozás nem éri el a kötelező foglalkoztatási szintet a megváltozott munkaképességű alkalmazottak arányában, úgy rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni, melynek összege rendkívül magas, évente az érvényes minimálbér kilencszeresének megfelelő összeg, azaz 1.142.500.- Ft/fő/év a hiányzó létszám alapján. Egy kisebb, de munkaerőigényes vagy közepes vállalkozás esetében nagyon könnyű túllépni ezt a keretszámot, és egyáltalán nem mindegy, hogy hány fő az adminisztratív munkát végzők száma.

Számadatokkal szemléltetve a fent leírtakat:

A mai piaci kereslet alapján egy szakképzett, gyakorlattal is rendelkező bérszámfejtő és munkaügyi nyilvántartást végző alkalmazott minimálisan nettó 200.000.- forintért vállal munkát.

A munkaadó költségeit azonban a fizetendő járulékokkal együtt kell számítani…tehát

A munkáltató költségei:

  • munkavállalónak fizetett nettó bér: 200.000.- Ft
  • munkavállaló bruttó bére (ezek alapján kerül megállapításra a járulék összege: 301.000,- Ft
  • munkavállalót terhelő levonások (nyugdíjjárulék, egészségbizt. és m.erőp. Járulék + Szja) 100.835,- Ft
  • munkaadót terhelő Szociális hozzájárulás + Szakképz.hj. 70.735,- Ft

Munkáltató által fizetendő összeg: 371.570,- Ft

Ezért az összegért Irodánk teljes körű könyvelési szolgáltatásra szóló Megbízási szerződéssel közel 200 fő alkalmazottal rendelkező vállalkozás bérszámfejtését végzi el úgy, hogy a munkával kapcsolatos felelősséget is vállalja, a kapcsolódó számításokat elvégzi, a szükséges dokumentumokat rendelkezésre bocsájtja és a kötelező bevallásokat elkészíti és benyújtja a hatóságok felé (NAV, KSH…stb).

Szó szerint levesszük a válláról a gondot!