A központi költségvetést illető adóbevétel, melyet a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. (Gjt.) IV. fejezete szabályoz. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által vezetett (továbbiakban KEKKH) országos jármű nyilvántartásban szereplő személygépkocsikra vonatkozóan kell megállapítani.
Főszabály szerint önadózással, negyedévente fizetendő. A naptári év minden hónapjára meg kell fizetni, amelyben fennáll az adókötelezettség. Megállapítása alatt értendő az adómegállapítás, adóbevallás és az adó befizetésének a kötelezettsége (önadózás). Benyújtása az adóhatóság által rendszeresített 1701-es nyomtatványon történik, negyedévet követő hónap 20. napjáig, és ugyaneddig kell megfizetni az adót is. Kivételt képez az örökléssel szerzett személygépkocsi, itt a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésének negyedévét követően kell (20-ig) benyújtani és megfizetni az adót. Azok akik nem kötelezettek elektronikus bevallásra, papír alapon is benyújthatják a bevallásukat. Főszabály: az ADÓALANY mindvégig a tulajdonos.

Az Szja törvény meghatározza, hogy mi minősül személygépkocsinak. (Szja tv. 3. § 45. pont).
Személygépkocsinak minősül a négy (ill.három) gumiabroncs-kerékkel felszerelt, maximum 8 felnőtt személy szállítására alkalmas (vezetővel együtt) gépjármű. Ide tartozik a versenyautó és az önjáró lakóautó is, melyek benzin- dízel- vagy gázüzeműek, valamint azok a vegyes használatú, 2500 kg megengedett együttes tömeget meg nem haladó olyan nagy rakodóterű személygépkocsi, mely két személynél több utas szállítására alkalmas, de kézzel egyszerűen oldható ülésrögzítése révén a teher szállítására bármikor átalakítható, a rakodótér újra használható. Fontos tudni, hogy a Gjt. 18. § 9. pontja értelmében nem vonatkozik az adófizetési kötelezettség a környezetkímélőnek minősített gépjárművekre és nulla emissziós gépkocsikra.

A Cégautóadó tárgyát az a személygépkocsi képezi, mely

 • magyar rendszámmal rendelkezik, és
 • nem magánszemély tulajdonában áll
 • magánszemély tulajdonában áll, vagy hatósági nyilvántartásban ugyan nem szerepel, de utána költségeket számoltak el.
 • Az a külföldi rendszámú gépkocsi, amely után költséget számoltak el a Számviteli történy, vagy az Szja törvény alapján.

Tehát nem befolyásolja az adókötelezettséget, ha egy társaság magyar rendszámú személygépkocsiját kivonták a forgalomból, de utána elszámoltak költséget. A pénzügyi lízingbe vett személygépkocsit is idesorolandó a cégautóadó szempontjából.

Költségnek minősül minden olyan kiadás, mely az üzemeltetéssel közvetlenül összefügg, és a tulajdonlás, használat esetén merül fel. Ide tartoznak az adóévben keletkező alábbi költségek:

 • üzemanyag, kenőanyag
 • elhasználódó tartalék alkatrészek
 • javítás, karbantartás
 • szgk. bérleti díja (lízing díj is)
 • értékcsökkenési leírás
 • casco, Kgfb. és baleseti adó
 • gépjárműadó
 • útnyilvántartás alapján elszámolt tételes költségek (arányosított is)

Nem minősül azonban tételes költségelszámolásnak, az egyéni vállalkozó/őstermelő igazolás nélkül elszámolt havi 500 km utáni átalányelszámolása.

Összefoglalva:

A cégautóadó alanyának akkor minősül adott társaság:

 • magyar rendszámú személygépkocsi tulajdonjogával rendelkezik, melyet nem adott pénzügyi lízingbeadó
 • külföldi rendszámú személygépkocsi után költséget számol el az adóévben
 • hatósági nyilvántartásban nem szereplő személygépkocsi után bármilyen költséget elszámol

A cégautóadó alanya magánszemélyként, ha:

 • költséget számol el a tulajdonában álló személygépjárműre
 • más számol el költséget a tulajdonában álló járműre, melynek magyar rendszáma van
 • hatósági nyilvántartásban nem szereplő személygépkocsijára költséget számol el
 • saját maga, vagy más elszámol költséget a pénzügyi lízingbe vett személygépkocsi után.

Adókötelezettség keletkezése és megszűnése:

Az adókötelezettség keletkezésének és megszűnésének időszakában áll fenn, az adót ezen idő intervallumban érintett hónapokra kell megfizetni. A megszűnésének okait a Gjt 17/C. § határozza meg. Nem magánszemély tulajdonában álló (vagy pénzügyi lízingbe vett) magyar rendszámú személygépkocsi esetén a tulajdonszerzés (pénzügyi lízingbe vétel) hónapját követő hónap első napjával kezdődik az adófizetési kötelezettség, függetlenül attól, hogy adott járműre számolnak-e el költséget, azt használják-e, vagy kivonják a forgalomból. Megszűnés annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amikor a járművet a tulajdonos eladja, esetleg elajándékozza, vagy visszaadja a lízingbe adónak.

Magánszemély esetében, (pl. egyéni vállalkozó) a tulajdonában álló személygépkocsi (vagy pénzügyi lízingbe vett jármű esetén) után az adókötelezettség annak a hónapnak az első napján keletkezik, amikor a megelőző hónapban költséget számoltak el, és annak a hónapnak utolsó napján szűnik meg, amelyben a magánszemély utoljára számol el költséget.

Ha a magánszemély tulajdonos például 2017. januártól márciusig a tételes költségelszámolás módszerével a személygépkocsi után költséget elszámol, úgy az adókötelezettsége február 1-től áll fenn március utolsó napjáig, tehát két hónapon keresztül. Ha az év során újra elszámol költséget a személygépkocsijával összefüggésben, pl. május hónapban, úgy a cégautóadó fizetési kötelezettsége újra kezdődik.

ADÓMENTESSÉG vonatkozik a különös méltánylást érdemlő személygépkocsikra, mint például:

 • megkülönböztető és figyelmeztető jelzést jogszerűen használó
 • egyházi jogi személy által tevékenysége ellátásához üzemeltet
 • továbbértékesítési céllal szereztek be (üzletszerűen folytatott tevékenység esetén)
 • halottszállító jármű
 • súlyosan fogyatékos személyek szállítására használt személygépkocsi, ha az ténylegesen ezt a célt szolgálja
 • betegségmegelőző, gyógyító, járványügyi…stb. alapfeladatok ellátásához használnak
 • meghatározott haditechnikai termékek szállítását biztosító járművek
 • a magyar állam tulajdonába törvényes öröklés révén kerülő személygépkocsik.

Fentiek alapján összesítve, ha a hatósági nyilvántartásban szereplő gépkocsi :

Nem magánszemély tulajdonában áll, vagy pénzügyi lízingbe vette,

 • minden esetben adóköteles
 • az adó alanya a tulajdonos
 • adókötelezettsége a megszerzést követő hónap első napjával kezdődik
 • adókötelezettsége annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a járművet elidegeníti, vagy az megsemmisül.

Magánszemély tulajdonában áll, vagy azt pénzügyi lízingbe vette:

 • költségelszámolás esetén válik adókötelessé
 • az adó alanya a tulajdonosa
 • adófizetési kötelezettség keletkezése annak a hónapnak az első napja, amelyet megelőző hónapban költséget számoltak el
 • adókötelezettség megszűnik azon hónap utolsó napjával, amelyben a járművet elidegenítik, vagy az megsemmisül.

Amennyiben a személygépkocsi nem szerepel a hatósági nyilvántartásban:

Nem magánszemély esetén:

 • költség elszámolása esetén adóköteles
 • az adó alanya a költséget elszámoló
 • Adókötelezettség keletkezése és megszűnése: mint ha magánszemély tulajdonában állna

Magánszemély esetében:

 • csak akkor adóköteles, ha történik költségelszámolás
 • az adó alanya a költségelszámoló
 • adókötelezettség keletkezése és megszűnése azonosan a magánszemély esetével.

A cégautóval kapcsolatos költségtérítéssel kapcsolatosan a későbbiekben még visszatérünk.