Egyszerűsített végelszámolás Budapesten. Hívjon, vagy vegye fel velem a kapcsolatot, ha egyszerűsített végelszámolást szeretne. Amennyiben valamilyen ok miatt egy cég nem kívánja tovább folytatni a tevékenységét, jogilag is szeretné megszüntetni/töröltetni a Céget, a legtöbb vállalkozás esetében lehetősége van egyszerűsített végelszámolás keretében megtenni abban az esetben, ha a cég könyvvizsgálatra nem kötelezett. Ez a módszer rendkívül kedvező a vállalkozások számára, nem kell több éven keresztül bevallásokat benyújtania, tartani a kapcsolatot a hatóságokkal és „életben tartania a céget”; maximum 150 nap alatt eljuthat a cég megszűnéséig. Ez a 150 nap egyben korlát is, mivel ezen időpont alatt be is kell fejezni az eljárást.

Az egyszerűsített végelszámolás alkalmazása azonban csak abban az esetben lehetséges, ha a cég nem fizetésképtelen, tehát a vagyona vélhetően fedezni fogja a tartozásait. A köztartozásainak kiegyenlítése azonban legkésőbb a NAV által a Cégbíróságra megküldött határozat kiadásáig rendezett kell legyen, hogy az eljárás során ne lépjenek fel ún. „türelmi idők”.

A Civil szervezetek vonatkozásában egyszerűsített végelszámolási eljárás lefolytatásának nincs helye, ahogyan a külföldi vállalkozás Magyarországi fióktelepének sincs erre módja.

 

Kedvező az eljárás keretében az is, hogy nem kell külön végelszámolót megbízni, a tagok kijelölhetik a cégvezetőt vagy cégvezetőket is, akik a végelszámolást lefolytathatják. Ebből következően a végelszámolás során is érvényesek a vezető tisztségviselő által adott meghatalmazások. Ezért lehetséges, hogy a cégvezető megbízásával egy szakember végezze el a feladatot. Ez a szakember lehet egy magasan képzett és a végelszámolási eljárásban gyakorlott könyvelő, de mivel összetett feladatokról van szó és fontos feltétel az eljárás során a napra pontosan a határidők betartása, ezért nem mindegy, hogy kit bízunk meg ezzel a feladattal. Azért sem mindegy mert amennyiben az egyszerűsített végelszámolást nem tudták befejezni a megadott 150 nap alatt, úgy az egyszerűsített végelszámolásról át kell térni általános szabályok szerint lefolytatandó végelszámolásra, vagy akár felszámolási eljárás is indulhat bizonyos esetekben, amely időben, a feladatokban és ezáltal a költségekben is megjelenően jóval hosszabb és összetettebb eljárási mód. A végelszámoló anyagi felelőssége is jelentős kritérium, melyet később részletezek.

Az adóalanynak az egyszerűsített végelszámolás megindítását nem kell a Cégbírósághoz bejelentenie és a cégközlönyben közzé tennie. Ezért lehetőség van arra is, hogy az egyszerűsített végelszámolási eljárás alatt elhatározza a cég tovább működését és az egyszerűsített végelszámolás befejezését.

Legfontosabb feladat a cég megszűnésének elhatározása után a végelszámolás napjának a meghatározása és a végelszámoló személyének a meghatározása. Ez rendkívül fontos kritérium, mivel ettől a naptól a cég vezető tisztségviselőjének, tisztségviselőinek a végelszámoló minősül! Gyakorlatilag ettől a naptól kezdve a végelszámolónak kell teljesítenie az adózót terhelő kötelezettségeket és az adózót megillető jogokat is ettől a naptól gyakorolhatja. Az adókötelezettségek elmulasztásából eredő pl. mulasztási bírság sem a céget terheli ettől a naptól, hanem a végelszámolót, kivéveha bizonyítani tudja, hogy nem terheli felelősség, önhibáján kívüli okokból következett be a mulasztás. Amennyiben a korábbi meghatalmazás alapján a törvényes képviselő és a végelszámoló személye megegyezik, úgy a továbbiakban sem veszti érvényét az addig adott meghatalmazás.

A végelszámolónak az eljárás során végig úgy kell eljárnia, hogy mind a cég érdekeit mind pedig a hitelezők érdekeit szem előtt kell tartania. Amennyiben ezen kötelező elvárást nem tartja be, úgy a Ptk. általános szabályai alapján a bíróság előtt perbe fogható és kártérítési kötelezettséggel tartozik. Ennek kapcsán még az is felelősségre vonást eredményezhet, ha pl. egyes hitelezőket más hitelezők kárára előnyben részesített, vagy nem tett meg mindent a környezeti károk elkerülése vagy enyhítése érdekében.

A végelszámolás során felmerülő legfontosabb feladatok, melyeket a végelszámolónak el kell végeznie;

  • A cég valós vagyonának felmérése
  • A cég követeléseinek behajtása
  • A cég tartozásainak kiegyenlítése
  • Amennyiben szükséges, a cég vagyoni eszközeinek értékesítése, főként, ha az hitelezői igény miatt elengedhetetlen
  • Jogok és kötelezettségek érvényesítése a céggel kapcsolatosan
  • A fennmaradó vagyon a fentiek teljesítése utáni rész felosztása a cég tagjai, részvényesei és tulajdonosai között.
  • A cég működésének megszüntetése.

Az eljárás során előfordulhat olyan eset is, amikor az egyszerűsített végelszámolásról az általános szabályok szerint lefolytatandó végelszámolásra kell áttérni, mely messze nem olyan gyors és kedvező, mint a cikkben leírt eljárás.

Ez azokban az esetekben fordulhat elő, amikor vitatott hitelezői igény merül fel, és ha ennek kapcsán a cég ellen peres eljárást indítanak vagy már folyamatban van. Fent részleteztem azt az esetet is, ha a 150 napos határidő nem kerül betartásra, de meg kell említeni a végelszámolási kifogás esetét is.

A cég korábbi tisztségviselőjének kötelezettsége, hogy a végelszámolás kezdő napját megelőző nappal tevékenységet lezáró beszámolót készítsen és azt helyezze letétbe, illetve tegye közzé, amennyiben a Számviteli törvény szerinti beszámoló készítésére kötelezett. Az ez alóli kivételeket jogszabályok határozzák meg. Feladatai közé sorolandó a végelszámolónak átadni a céggel kapcsolatos teljes iratanyagot és a tevékenységet lezáró bevallásokat benyújtani a végelszámolás kezdő napját megelőző napig, abban az esetben, ha azok bevallási határideje még nem járt le. Ezek elmulasztása szintén felelősséget eredményeztet a polgári jog vonatkozó szabályai alapján, a Cégbíróság pedig jelentős pénzbírságot állapíthat meg, mely akár többször, ismételten is kiszabható.

Későbbi cikkben részletesen kitérek az egyszerűsített végelszámolás menetére, ahol lépésről-lépésre bemutatom a folyamatot, de általánosságban a fentiek alapján is megállapítható, hogy a cég megszüntetésének leggyorsabb, legegyszerűbb és költséghatékony módja és lehetősége az egyszerűsített végelszámolási eljárás lefolytatása bizonyos feltételek megléte esetében.

Egyszerűsített végelszámolás ára